Specialist in be├źdigde vertalingen

Vertaaldiensten

Hoog niveau vertalingen

Bij schriftelijke vertaaldiensten is sprake van een heel andere discipline dan bij tolkdiensten.

Bij vertaaldiensten is het nodig dat de vertaler beide talen schriftelijk op een zeer hoog niveau beheerst. Royal Translations werkt om die reden dan ook uitsluitend met beëdigde tolken/vertalers die door de Nederlandse keuringsorganen zijn goedgekeurd voor hun vakgebied en die zijn opgenomen in het landelijk register van erkende vertalers.

Omdat de vertalers van Royal Translations zijn beëdigd in een van de Nederlandse rechtbanken beschikken zij over een officieel beëdigingsstempel.

Geheel officieel

Al onze documentvertalingen zijn voorzien van de officieel vereiste opmaak, voorzien van twee verschillende stempels en zijn geschikt om ter legalisatie aan de rechtbank te worden voorgelegd.

Snelle service

Heeft u een document dat vertaald dient te worden van of naar het Nederlands of een andere taal? Onze leveringstermijn via de webshop bedraagt normaliter drie tot vijf werkdagen.

De aanvraagprocedure op de site is gebruiksvriendelijk en u heeft in één oogopslag de bestelling geplaatst.

Let op: de kwaliteit van het aangeboden document moet voldoen aan de door de technici gestelde eisen, zodat de zichtbaarheid van uw brondocument voor ons mogelijk wordt gemaakt en de vertalingen goed kunnen verlopen.