Specialist in beëdigde vertalingen

Vertaaldiensten

Hoog niveau vertalingen

Bij schriftelijke vertaaldiensten is sprake van een heel andere discipline dan bij tolkdiensten.

Bij vertaaldiensten is het nodig dat de vertaler beide talen schriftelijk op een zeer hoog niveau beheerst. Royal Translations werkt om die reden dan ook uitsluitend met beëdigde tolken/vertalers die door de Nederlandse keuringsorganen zijn goedgekeurd voor hun vakgebied en die zijn opgenomen in het landelijk register van erkende vertalers.

Omdat de vertalers van Royal Translations zijn beëdigd in een van de Nederlandse rechtbanken beschikken zij over een officieel beëdigingsstempel.

Geheel officieel

Al onze documentvertalingen zijn voorzien van de officieel vereiste opmaak en zijn geschikt om ter legalisatie aan de rechtbank te worden voorgelegd. 
De tweede stempel (blinddrukstempel of reliefstempel) wordt geplaatst op elke pagina van de door ons geleverde documenten, dit in verband met waarborging van ons werk en ter voorkoming van een mogelijke verdere vervalsing in onze documenten. Voor de instanties die de documenten ontvangen wordt het dan makkelijker, om te zien of alle pagina's door ons zijn gestempeld met een reliefstempel.

Snelle service

Heeft u een document dat vertaald dient te worden van of naar het Nederlands of een andere taal? Onze leveringstermijn via de webshop bedraagt normaliter vijf werkdagen.

De aanvraagprocedure op de site is gebruiksvriendelijk en u heeft in één oogopslag de bestelling geplaatst.

Let op: de kwaliteit van het aangeboden document moet voldoen aan de door de technici gestelde eisen, zodat de zichtbaarheid van uw brondocument voor ons mogelijk wordt gemaakt en de vertalingen goed kunnen verlopen.