Specialist in beëdigde vertalingen

Legalisatieprocedure

Apostille:

Op 5 oktober 1961 is in Den Haag een conventie getekend door een aantal landen, waarin staat dat de documenten van deze landen ter legalisatie gekeurd moeten worden door de autoriteiten van het desbetreffende land om op deze manier de kwaliteit en originaliteit van deze documenten te waarborgen. Als een land dit zogeheten Apostilleverdrag heeft getekend, betekent dit dat de documenten van dat land voorzien moeten zijn van een apostille. (zie voorbeeld afbeelding van een Nederlandse apostille)

Apostille

Voor vertalingen betekent dat concreet het volgende:

Als een door de Nederlandse overheid afgegeven document bestemd is voor een land dat het Apostilleverdrag heeft ondertekend dan wordt het originele document eerst voorzien van een apostillestempel van de betreffende arrondissementsrechtbank.

Hierna wordt het document vertaald door een beëdigde vertaler die opgenomen is in het landelijke register van beëdigde vertalers (Rbtv).

Na deze handelingen kan het document nogmaals worden aangeboden bij de rechtbank voor een apostille, in dit geval voor het werk van de vertaler. Heeft u het desbetreffende land niet kunnen vinden in de lijst van de landen die het Apostilleverdrag hebben ondertekend, dan dient er om een legalisatie te worden gevraagd bij de rechtbank, vervolgens bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, en als laatste, de ambassade van het desbetreffende land.

Door buitenlandse autoriteiten en instanties afgegeven documenten kunnen in Nederland nietworden gelegaliseerd. Uitzondering hierop vormen de in Nederland gevestigde diplomatieke vertegenwoordigingen.