Specialist in beëdigde vertalingen

Juridische hulp

Als gevolg van onze jarenlange ervaring als vertalers in de juridische sector stellen onzebuitenlandse klanten ons vaak juridische vragen.

Met de komst van arbeidsmigranten is deze vraag alleen maar toegenomen, daarom hebben wij besloten om met een vaste jurist en een advocatenkantoor te gaan samenwerken.

Voorbeelden van zaken waarvoor u ons kunt benaderen en waar wij u bij kunnen helpen, zijnhet:

  • schrijven van bezwaarschriften
  • bellen naar instanties om helderheid in bepaalde situaties te verschaffen
  • bellen naar instanties voor het maken van een afspraak
  • bellen voor het treffen van een betalingsregeling 
  • bemiddelen bij geschillen die te maken hebben met woninghuur, arbeid, enz.
  • optreden als gemachtigde tijdens een zitting terwijl u gewoon aan het werk bent
  • geven van advies en informatie over verschillende juridische onderwerpen

Deze diensten houden we graag simpel, transparant en betaalbaar.

Bel voor het maken van een afspraak. Handelingen korter dan 15 minuten zijn kosteloos. De rest wordt vooraf besproken en kenbaar gemaakt.