Specialist in beëdigde vertalingen

IND- en RVO-aanvragen van een verblijfsvergunning als zelfstandige ondernemer 

IND- en RVO-aanvragen voor een verblijfsvergunning als zelfstandige ondernemer

Om voor deze categorie aanvragen in aanmerking te komen, moet de aanvrager kapitaal-investeringen gaan doen, innovatieve ideeën hebben voor de Nederlandse economie en kunnen bewijzen dat hij/zij ervaring heeft in deze branche.

Op basis van een puntensysteem bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) wordt vastgesteld of de aanvragen wel of niet aan de verwachtingen en richtlijnen voldoen.

In de meeste gevallen wordt er om een professioneel ondernemingsplan gevraagd en deze gaat gepaard met ingewikkelde juridische kwesties.

Wat wij u kunnen bieden: u wordt begeleid door 3 erkende deskundigen + een vaste contactpersoon.

Een advocaat met ruime ervaring in deze aanvragen, een accountant met ruime ervaring in het opstellen van een volledig ondernemingsplan, een vertaalbureau met beëdigde vertalers in 50 talen en aanvullende assistentie van een vaste contactpersoon die uw moedertaal spreekt.

  • Een in het Nederlands opgesteld ondernemingsplan en vertaling daarvan naar uw moedertaal
  • Het invullen van alle formulieren en verzamelen van uw dossier zowel bij de RVO alsook bij de IND 
  • Een volledig financieel plan met een financiële jaarprognose opgesteld door een erkendeaccountant 
  • Begeleiding bij alle stappen en op gang houden van communicatie met deze twee instanties
  • Het maken van bezwaren door onze ervaren advocaten
  • Namens u uw gemachtigde zijn bij deze instanties
  • Het indienen van de aanvraag bij de IND (leges €1.400)
  • Het afronden van de procedure met verschillende handelingen, zoals ontvangen van uw verblijfsdocument, openen van een rekening, registratie van uw bedrijf bij de KVK en bij de notaris.

Deze dienst leveren wij vanaf €7.500 excl. btw.

Alle leges en genoemde handelingen zijn inbegrepen.