Specialist in beëdigde vertalingen

Apostille

Op 5 oktober 1961 is in Den Haag een conventie getekend door een aantal landen, waarin staat dat de documenten van deze landen ter legalisatie gekeurd moeten worden door de autoriteiten van het desbetreffende land om op deze manier de kwaliteit en originaliteit van deze documenten te waarborgen. Als een land dit zogeheten Apostilleverdrag heeft getekend, betekent dit dat de documenten van dat land voorzien moeten zijn van een apostille.

Voor vertalingen betekent dat concreet het volgende:

Als een door de Nederlandse overheid afgegeven document bestemd is voor een van de landen die het Apostilleverdrag hebben getekend, dan wordt het originele document eerst voorzien van apostillestempel van de betreffende regionale arrondissementsrechtbank.

Hierna wordt het document vertaald door een beëdigd vertaler die opgenomen is in het landelijke register van vertalers.

Na deze handelingen kan het document nogmaals worden aangeboden bij de rechtbank voor een apostille, in dit geval voor het werk van de vertaler. Heeft u het desbetreffende land niet kunnen vinden in de lijst van landen die het Apostilleverdrag hebben ondertekend, dan dient een legalisatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken plaats te vinden.