Մասնագիտացված նոտարական թարգմանությունների ասպարեզում

Իրավաբանական օգնություն

Իրավաբանական ոլորտում մեր տարիների թարգմանչական գործունեության և փորձի արդյունքում մենք ստանում ենք հսկայական իրավաբանությանն առնչվող հարցեր` մեր տարբեր ազգությունների ու ծագման պատկանող հաճախորդների կողմից:

Ժամանակավոր աշխատանային պայմանագրերով ներգաղթող անձանց հոսքի հետ կապված այս հարցը միայն ավելացել է, ուստի մենք որոշել ենք համագործակցել տարբեր փաստաբանների և իրավաբանական ընկերությունների հետ:

Որ դեպքերում կարող եք դիմել մեզ?

  • Ձեր անունից կազմել բողոքներ, առարկություններ, համաձայնագրեր
  • Ձեր անունից կապ հաստատել տարբեր հաստատությունների, նախարարությունների հետ`որևէ հարցով պարզություն ստանալու համար
  • Զանգահարել տարբեր գործակալություններ`հանդիպում նշանակելու համար
  • Զանգահարել, կամ նամակագրական կապով դիմումներ ներկայացնել` վարկերի մարման պայմանավորվածություն ստեղծելու համար
  • Ձեր անունից գրավոր և բանավոր քննարկել առաջացած վեճերը և լուծում տալ դրանց
  • Ձեր անունից միջնորդել վիճաբանություն առաջացնող իրավիճակներում և լուծել դրանք
  • Միջնորդություն աշխատանքային պայմանագրերի, լուծարումների հետ կապված
  • Դատական նիստերի ժամանակ նիստի ընթացքում հանդես գալ որպես Ձեր ներկայացուցիչ
  • Խորհրդատվություն եւ տեղեկատվություն տարբեր իրավաբանական հարցերի վերաբերյալ


Մենք ցանկանում ենք, որ այս ծառայությունները հստակ լինեն պարզ, թափանցիկ եւ մատչելի:

Զանգահարեք հանդիպում նշանակելու համար: Գործողությունները 15 րոպեում անվճար են: Հավելյալ վճարները քննարկվում են նախապես Ձեզ հետ և հստակեցվում:

Բոլոր այլ տեսակի իրավաբանական մասնագետներ կարող եք գտնել մեր գործընկերոջ` ԼԵԳԱԼԻՍՏԱ-ի մոտ