Մասնագիտացված նոտարական թարգմանությունների ասպարեզում

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մեր կողմից առաջարկվող ծառայությունների ցանկը

  • Գրավոր Թարգմանություններ (պաշտոնական փաստաթղթերի նոտարական թարգմանություններ)
  • Լեգալիզացիա (փաստաթղթերի վավերացում դատարանում, Արտ Գործ նախարարությունում, տարբեր դեսպանատներում))
  • նոտարական լիազորագրեր (լիազորագրերի կազմում, թարգմանություն, վավերացում)
  • Անհամեմատ ցածր գներով փաստաթղթերի ստացում և փոխանցում աշխարհի տարբեր երկրներում` հիմնվելով Ֆեդեքս FedEx համակարգի հետ մշտական համագործակցությանը
  • Նորույթ մեր ծառայություններում - Իրավաբանական օգնություն (Տարատեսակ իրավաբանական խնդիրների լուծման հնարավորություն` մեզ հետ համագործակցող իրավաբանի միջնորդությամբ, բողոքագրերի, հայցադիմումների և այլ խնդիրների լուծման օժանդակման հարցում): Փնտրում եք այլ իրավաբանական մասնագետներ? գտեք նրանց մեր գործընկերոջ մոտ Լեգալիստա
  • Նորույթ մեր ծառայություններում - Կարճաժամկետ վիզաների հարցմանն առըչվող ուղղորդություն
  • Նորույթ մեր ծառայություններում - Երկարաժամկետ Բնակության Իրավունքի հարցման ուղղորդություն կապված ԵՄ անդամ երկրներից քաղաքացիների և նրանց ոչ ԵՄ զուգընկերոջ բնակության հաստատման հետ, ԵՄ երեխաների մոտ բնակության ՄՎՎ վիզաների և այլն)